ติดต่อสอบถาม

เราเป็นหน่วยงานเอกชน ที่คิดค้นและพัฒนาระบบการคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นต์สำหรับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ ให้องค์กรและบริษัทตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้เรามีคุณภาพแวดล้อมที่ดีสร้างจิตสำนึก เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของประชาชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

contact us

189/11 ซอยประชัญคดี แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110

MON-FRI 09.00 AM -17.00 PM

    ติดต่อสอบถาม]
    เลือกรายการบริการ

    Copyright © 2020 All rights reserved. Developed by sits39 & Resolute Co.,Ltd