Environmental
Consultant

บริการสำหรับให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์และองค์กร

บริการสำหรับให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และองค์กร

ยินดีให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์และขององค์กร พร้อมอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียน CFP, CFO กับ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้หากท่านสนใจในการที่จะต้องการซื้อและขายคาร์บอนเครดิต หรือต้องการ carbon neutral ทางเราก็ยินดีให้บริการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมมากว่า 10 ปี ให้คำปรึกษาแก่องค์กร และบริษัทห้างร้านต่างๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเข้ารับบริการ

ส่งเสริมสำนักงานให้มีส่วนร่วม

เพื่อสร้างการรับรู้ สนับสนุนและส่งเสริมสำนักงานให้มีส่วนร่วมแนวทางปฏิบัติสำนักงานสีเขียวมากขึ้น

สร้างวัฒนธรรม

เพื่อสร้างวัฒนธรรมในสำนักงานที่ส่งเสริมความยั่งยืน

สร้างกรอบการทำงาน

เพื่อสร้างกรอบการทำงานที่ทำให้เกิดความยั่งยืนเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ส่งข้อมูลถึงเรา
บริการปรึกษาด้าน

"สิ่งแวดล้อม"

    ติดต่อสอบถาม
    เลือกรายการบริการ

    Contact us

    Copyright © 2020 All rights reserved. Developed by Triam Enterprise & Resolute Co.,Ltd