บริการสำหรับให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์และขององค์กร
บริการ
Green Office Software
บริการ
Carbon Footprint Software For Organization
บริการ
Environmental Consultant
Slider

ข่าวสาร กิจกรรม

บริการ Carbon Footprint (CFO,CFP) Training โดย Smart Greeny

ข่าวดีสำหรับองค์กรที่ต้องการอบรมหลักสูตร Carbon Footprint ที่ Smart Greeny 💚 เรามีบริการ Training โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้โดยตรงด้าน Carbon Footprint (CFO,CFP) 🏢

Compact Green Office Software

โปรแกรมออฟฟิต
สีเขียวคืออะไร?

­โปรแกรมสำนักงานสีเขียวได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้แผนกและสำนักงานมีความยั่งยืนมากขึ้น ในการดำเนินงานประจำวัน รายการตรวจสอบมีให้สำหรับสำนักงานที่เข้าร่วมและกรอกข้อมูลโดยผู้ประสานงาน สิ่งที่อยู่ในรายการตรวจสอบ ได้แก่ การอนุรักษ์พลังงานการลดของเสียการจัดซื้อและอื่น ๆ สำนักงานที่เข้าร่วมได้รับการสนับสนุนจาก Zilkha Center และ Green Office Intern

เพื่อปรับเปลี่ยนภายในสำนักงานและกิจกรรมต่างๆ ให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโดยรู้ใช้ทรัพยากร จัดการทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป้าหมายของเรา

01

สร้างวัฒนธรรม

เพื่อสร้างวัฒนธรรมในสำนักงานที่ ส่งเสริมความยั่งยืน

02

สร้างกรอบการทำงาน

เพื่อสร้างกรอบการทำงานที่ทำให้เกิดความยั่งยืนเป็นรูปธรรมมากขึ้น

03

ส่งเสริมสำนักงานให้มีส่วนร่วม

เพื่อสร้างการรับรู้ สนับสนุนและส่งเสริมสำนักงานให้มีส่วนร่วมแนวทางปฏิบัติสำนักงานสีเขียวมากขึ้น

Smartgreeny เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับประกันว่าพื้นที่
ของเราจะมีอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไปและไม่เพียงนำไปใช้ผ่านกรอบสิ่งแวดล้อม
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเศรษฐกิจและสังคมด้วย การเข้าร่วมโปรแกรม
หมายถึงการยอมรับ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นส่งเสริม
ความเสมอภาคทางสังคมและใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด

ลด

ก๊าซคาร์บอน

จัดลำดับความสำคัญ

ชุมชน

ประหยัด

ค่าใช้จ่าย

Contact us For

“Environment Service”

  Contact us

  Copyright © 2020 All rights reserved. Developed by sits39 & Resolute Co.,Ltd

  ส่งข้อมูลถึงเรา
  บริการปรึกษาด้าน

  "สิ่งแวดล้อม"

   ติดต่อสอบถาม
   เลือกรายการบริการ

   Contact us

   Copyright © 2020 All rights reserved. Developed by Triam Enterprise & Resolute Co.,Ltd