บริการสำหรับให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์และขององค์กร
บริการ
Compact Green Office Software
บริการ
Carbon Footprint Software For Organization
บริการ
Environmental Consultant
Slider

ข่าวสาร กิจกรรม

Low Carbon City ไม่ใช่เรื่องใหม่ แถมใกล้ตัวอีกด้วย !

Low Carbon City 🏢🍃 การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพื่อนำไปสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ไม่ใช่เรื่องใหม่ แถมยังเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของทุกคน...

Compact Green Office Software

โปรแกรมออฟฟิต
สีเขียวคืออะไร?

­โปรแกรมสำนักงานสีเขียวได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้แผนกและสำนักงานมีความยั่งยืนมากขึ้น ในการดำเนินงานประจำวัน รายการตรวจสอบมีให้สำหรับสำนักงานที่เข้าร่วมและกรอกข้อมูลโดยผู้ประสานงาน สิ่งที่อยู่ในรายการตรวจสอบ ได้แก่ การอนุรักษ์พลังงานการลดของเสียการจัดซื้อและอื่น ๆ สำนักงานที่เข้าร่วมได้รับการสนับสนุนจาก Zilkha Center และ Green Office Intern

เพื่อปรับเปลี่ยนภายในสำนักงานและกิจกรรมต่างๆ ให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโดยรู้ใช้ทรัพยากร จัดการทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป้าหมายของเรา

01

สร้างวัฒนธรรม

เพื่อสร้างวัฒนธรรมในสำนักงานที่ ส่งเสริมความยั่งยืน

02

สร้างกรอบการทำงาน

เพื่อสร้างกรอบการทำงานที่ทำให้เกิดความยั่งยืนเป็นรูปธรรมมากขึ้น

03

ส่งเสริมสำนักงานให้มีส่วนร่วม

เพื่อสร้างการรับรู้ สนับสนุนและส่งเสริมสำนักงานให้มีส่วนร่วมแนวทางปฏิบัติสำนักงานสีเขียวมากขึ้น

Smartgreeny เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับประกันว่าพื้นที่
ของเราจะมีอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไปและไม่เพียงนำไปใช้ผ่านกรอบสิ่งแวดล้อม
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเศรษฐกิจและสังคมด้วย การเข้าร่วมโปรแกรม
หมายถึงการยอมรับ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นส่งเสริม
ความเสมอภาคทางสังคมและใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด

ลด

ก๊าซคาร์บอน

จัดลำดับความสำคัญ

ชุมชน

ประหยัด

ค่าใช้จ่าย

Contact us For

“Environment Service”

  Contact us

  Copyright © 2020 All rights reserved. Developed by sits39 & Resolute Co.,Ltd

  ส่งข้อมูลถึงเรา
  บริการปรึกษาด้าน

  "สิ่งแวดล้อม"

   ติดต่อสอบถาม
   เลือกรายการบริการ

   Contact us

   Copyright © 2020 All rights reserved. Developed by sits39 & Resolute Co.,Ltd