ติดต่อสอบถาม

เราเป็นหน่วยงานเอกชน ที่คิดค้นและพัฒนาระบบการคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นต์สำหรับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ ให้องค์กรและบริษัทตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้เรามีคุณภาพแวดล้อมที่ดีสร้างจิตสำนึก เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของประชาชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ส่งข้อมูลถึงเรา
บริการปรึกษาด้าน

"สิ่งแวดล้อม"

    ติดต่อสอบถาม
    เลือกรายการบริการ

    Contact us

    Copyright © 2020 All rights reserved. Developed by Triam Enterprise & Resolute Co.,Ltd